Ulica Kwietna

ul.Kwietna

Zameczek Mormonów

   Posesja została wybudowana w 1874 roku na fundamentach rozebranego rok wcześniej z powodu nierentowności Młyna XI - go. W budynku mieścił się pensjonat dla dziewcząt z dobrych rodzin. Budynek do II wojny światowej nazywany był żartobliwie "Zameczkiem Mormonów". Podejrzewano, że mieścił się w nim dom schadzek, stąd najprawdopodobniej ta nazwa, ze względu na wielożeństwo Mormonów. To jedyne logiczne wytłumaczenie tej nazwy, ponieważ ani w tym miejscu, ani w Oliwie, związków z Mormonami nie odnotowano.

Zameczek Mormonów - ul.Kwietna 23

Domki czeladników

   Zachowało się ich jeszcze kilka przy ulicy Kwietnej. W drugiej połowie XIX wieku zamieszkiwała w nich głównie ludność kaszubska. Niegdyś mieszkali tu majstrowie i czeladnicy młyńscy. Po upadku przemysłu młyńskiego, domki te zamieszkiwali głównie rzemieślnicy.                                                                                                                                                                  W latach 50 - tych ubiegłego stulecia zapadła decyzja o rozbiórce zabytkowych domków. Przeciwko tym burzycielskim zamiarom protestował m.in. prof. Politechniki Gdańskiej Jerzy Stankiewicz i urzedy konserwatorskie. Domki ocalały.            W późniejszych latach zrodził się pomysł, aby utworzyć w tym miejscu skansen. Niestety pomysłu nigdy nie zrealizowano.       Aktualnie przy ulicy Kwietnej zachowało się jeszcze kilka tego typu budynków. Dzisiaj są one w rękach prywatnych.                  Przedstawiany na zdjęciach poniżej budynek przy ul.Kwietnej 32, jeszcze w 2008 roku był zamieszkały. Od kilku lat jest wyłączony z eksploatacji i stopniowo popada w ruinę. Miasto wystawiło budynek i przyległe działki na sprzedaż za kilka milionów złotych. Jak do tej pory, chętnych do zakupu brak.      

Domek czeladników - ul.Kwietna 32

Aktualizacja:

20 czerwca 2015 roku, zabytkowy budynek przy ul. Kwietnej 32 został wyburzony.

ul. Kwietna 32 - dzień po wyburzeniu

UA-39038949-1